Bemutatkozás

A Budavidék Zöldút kialakításának területe a Zsámbéki-medence, amely földrajzi kistájként a Békás-patak vízgyűjtőjéhez tartozó településeket foglalja magában: Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Etyek, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék. A kapcsolódó táji-természeti értékek miatt e tájhoz szervesen illeszkedik Budakeszi, Nagykovácsi és Mány területe, így ezt a 13 települést nevezhetjük együtt Budavidéknek.

A Budavidék Zöldút Szövetség tevékenységének elsődleges célja összefüggő hálózattá alakítani a Zsámbéki-medencében élők által kerékpározásra már részben használatba vett mezőgazdasági földutakat, murvás erdei utakat, patak menti ösvényeket, régi főutcákat. Az útvonalak kiválasztásánál fő szempont a a szép tájképi részletek, a természeti örökség értékeinek, a települések központjainak, a karakteres településképi értékek és kulturális örökségünk egyedi emlékeinek felfűzése. A zöldúthálózat különös jelentősége, hogy olyan kapcsolatot teremt a szomszédos települések között, amelyek a forgalmas közutaktól elválasztva kitűnő lehetőséget nyújtanak a közlekedési veszélyektől és ártalmaktól mentes környezetben az egészséges mozgást és pihenést keresők számára. Problémát jelent viszont az utak időszakos használhatósága a földutak változó minősége, a hosszú, fátlan útszakaszok, a szálló por, az útmenti hidak pusztuló, sok esetben balesetveszélyessé váló állapota, az útmenti hulladéklerakatok, valamint a mezőgazdasági nagygépek és a kerékpárosok, gyalogosok egy útvonalon való találkozása miatt.

A Budavidék Zöldút Szövetség programjában kiemelt cél az úthálózat lehetőségek szerinti folyamatos fejlesztése és megismertetése a helyi társadalommal. A hagyományossá vált nagyobb, közös tavaszi és a kisebb, településenként szervezett őszi túrák során a túravezetők bemutatják a feltáruló természeti és kulturális értékeket. A túrát követő rendezvényeknek mindig más település ad helyszínt, vállalva a házigazda szerepét és saját településének bemutatkozását is. A szövetség további célja a környezeti nevelésben való részvétel a helyi iskolákban, valamint a helyi termelők, szolgáltatók, vendéglátóhelyek bevonása a programba.

A Budavidék Zöldút Szövetség 2007-ben nem hivatalos szervezetként alakult meg az Ökotárs Alapítvány programjához kapcsolódóan. 2011. áprilisa óta közhasznú társadalmi szervezetként működik, így elsődleges feladatai a nevelés és oktatás, az ismeretterjesztés, a kulturális örökség megóvása, a természetvédelem, a környezetvédelem és az egészségmegőrzés a Zsámbéki-medence területén. A tagságot magánszemélyek, egyesületek és települési önkormányzatok alkotják. A vállalt feladatokat a háromtagú elnökség és a tagok közül választott települési kapcsolattartók önkéntes munka keretében végzik.