Együttműködés

Együttműködési megállapodás a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel

Együttműködési megállapodás

amely létrejött a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület (2092 Budakeszi, Felkeszi u. 6.) és a Budavidéki Zöldút Szövetség (2071 Páty, Orgona u. 18.) között, abból a célból, hogy a két közhasznú szervezet az egymásnak nyújtott kölcsönös támogatás kereteit meghatározza.

A két szervezet, működési területük és céljaik hasonlósága miatt hasznos segítséget nyújthat egymásnak, különösen az alábbi, fontos célként vállalt területeken:

Természeti és épített értékek föltárása és bemutatása, megismertetése és megőrzése, szemléletformálás és szelíd tájhasználat, zöldturizmus, a természet szeretetének (ismeretének) népszerűsítése

  • a kölcsönös segítségnyújtás érdekében úgy állapodnak meg, hogy tájékoztatják egymást
  1. céljaik megvalósításának jelentős eredményeiről, tapasztalataikról,
  2. közös érdeklődésre számot tartó programjaikról,
  3. céljaik megvalósítását segítő közös pályázati lehetőségekről;
  • rendezvényeiken és információs csatornáikon lehetőség szerint népszerűsítik egymás céljait
  • törekednek olyan pályázati források elnyerésére, amelyek közös céljaik elérését segítik és tájékoztatják egymást olyan pályázatokról, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot a másik fél számára;
  • a megállapodó Felek kapcsolattartói folyamatosan egyeztetnek az együttműködés lehetőségeiről és eredményeiről és szükség esetén kezdeményezik a vezetőség együttes ülésének összehívását
  • közösen vállalható feladatok, programok esetén a megállapodó Felek vezetősége együttes ülést tart, amelyről tájékoztatja a tagságot
  • Az együttműködési megállapodás alapján a kooperáció részleteinek kimunkálását, a programok előkészítését és lebonyolításuk szervezését, valamint új javaslatok kidolgozását a BNE részéről Weiperth András, míg a BVZSz részéről Nagy Ádám végzi, akik tevékenységükről szervezetük elnökségének, ill. vezetőségének beszámolni kötelesek.

Kelt: Budakeszin, 2012. szeptember 28-án.

A Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület nevébenA Budavidék Zöldút Szövetség nevében
Dr. Darkó JenőBárcziné Kapovits Judit
elnökelnök